BEKRA (Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması)

 
 
 
 

Entegre Çevre Bilgi Sistemi bünyesinde yer alan BEKRA Bildirim Sistemi, “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” ekinde listelenen tehlikeli maddeleri bulunduran kuruluşların, bulundurdukları maddeler ile depolayabilecekleri en yüksek madde miktarlarını Bakanlık’a beyan ettikleri sistemdir. Yönetmelik gereği işletmeciler tarafından yapılması gerekli bu beyan, BEKRA Bildirimi olarak adlandırılır.

 

BEKRA bildirimi sayesinde kuruluşların hangi seviyede oldukları tespit edilmekte ve bundan yola çıkarak yapması gereken diğer çalışmaların (güvenlik raporu, büyük kaza önleme politika belgesi, acil durum eylem planı vs) kapsamı belirlenmektedir.

 

BEKRA bildiriminin, tehlikeli madde miktarında, fiziksel özelliklerinde, niteliğinde, kullanıldığı proseslerde, depolama koşullarında vs bir değişiklik olduğunda güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca işletme bilgilerinde bir değişiklik olması ya da kuruluşun faaliyetlerine son verilmesi vb gibi durumlarda da BEKRA bildirimi güncellenmelidir.

 

BEKRA bildirimi yasal bir zorunluluk olmakla beraber kapsama giren işletmelerin tehlikeli madde envanterini yönetmesini de kolaylaştırmaktadır. Bu sayede hem kaza risklerinin hem de işletmelerin tehlikeli maddelere ilişkin maliyetlerinin ve zaman kayıplarının düşürülmesi sağlanmaktadır.

 
 
×

DANIŞMANLIK TALEBİ

Danışmanlık istemek için aşağıdaki form ile bizlere ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizlere ulaşacaktır.