Mevzuatlar

 
 
• 1580 Belediye Kanunu
• 2872 Sayılı Çevre Kanunu
• 5393 Belediye Kanunu
• Ambalaj Atıklarının Denetim Yönetmeliği
• Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
• Atık Elektikli ve Elektronik Eşyaların Yönetmeliği
• Atık Pil ve Akümülatör Yönetmeliği
• Atık Yağların Denetim Yönetmeliği
• Atık Yönetimi Yönetmeliği
• Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
• Atıklarınızın Düzenli Depolanması Yönetmeliği
• Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
• Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
• Bitkisel Yağ Atıkların Denetim Yönetmeliği
• Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği
• Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kıskaç
• Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği
• Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği
• Çevre Denetim Yönetmeliği
• Çevre Etiketi Yönetmeliği
• Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
• Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (Değişiklik İçin)
• Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
• Çevresel Kurumun Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
• ÇİLY Tablosu
• Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun
• Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esas
• Egzoz Gazi Emisyonu Denetim Yönetmeliği
• Elektrik Piyasası Kanunu
• Enerji Verimliliği Kanunu
• Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik
• Hafriyat To pragı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Denetim Yönetmeliği
• Hayvanları Koruma Kanunu
• Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Denetim Yönetmeliği
• Kara Avcılığı Kanunu
• Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Hakkında
• Kokuan Emisyonların Yönetmeliği
• Maden Atıkları Yönetmeliği
• Maden Atıklarında Düzenlenmesi Yapılmasına Dair Yasak
• Maden Kanunu
• Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği
• Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Tekn
• Ömrünü Tamamlamış Araçların Kapsamı Hakkında
• Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Denetim Yönetmeliği
• Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Kısıtlama
• Petrol Kanunu
• Petrol Piyasası Kanunu
• Poliklor Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Hakkında
• Poliklor Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Hakkında - Ekler
• Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Denetim Yönetmeliği
• SAY Tablosu
• Sera Gazi Emisyonlarının Takibi Hakkında
• Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ
• Sıfır Atık Yönetmeliği
• Su Kirliliği Denetim Yönetmeliği
• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği
• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
• Su Ürünleri Kanunu
• Tıbbi Atıkların Denetim Yönetmeliği
• Toprak Kirliliğinin gözetiminde ve Noktasal Kaynak Sahalara Süt
• Toprak Kirliliğinin gözetiminde ve Noktasal Kaynak Sahalara Süt – (Ekler)
• Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
• Türk Ceza Kanunu
• Türk Petrol Kanunu
• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Kullanımına İlişkin Kanun
• Yeraltı Suları Hakkında Kanun
• Yeterlik Belgesi Tebliği
• Zararlı Güvenlik Maddeler velara İlişkin Bilgi Formları Hakkında
 
 
×

DANIŞMANLIK TALEBİ

Danışmanlık istemek için aşağıdaki form ile bizlere ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizlere ulaşacaktır.