Hizmetler

 
 
Çevre Danışmanlığı
 

 
 

Çevre Danışmanlığı

10.04.2014 tarih ve 29115 sayı numaralı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında sanayi kuruluşlarının faaliyet, kapasite bakımından değerlendirmesi yapılarak kapsamı belirlenir.

 
DEVAMI
Kalite Danışmanlığı
 

 
 

Kalite Danışmanlığı

Yönetim sistemleri felsefesi, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayıştır. En genel anlamda, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür.

 
DEVAMI
SDS Hazırlığı
 

 
 

SDS Hazırlığı

Güvenlik Bilgi Formları (GBF) (SDS – Safety Data Sheet) kimyasal madde ve müstahzarları (karışımları) üreten, ithal eden firmaların ve alt kullanıcılarının kimyasal ürünü güvenle kullanmak için yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır.

 
DEVAMI
TMGD
 

 
 

TMGD

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde işletmelerin yaptığı işlemleri çevreye ve insanlara zararsız ve güvenli bir şekilde yapmaları için işletmelere yardımcı olmaktır.

 
DEVAMI
 
 
×

DANIŞMANLIK TALEBİ

Danışmanlık istemek için aşağıdaki form ile bizlere ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizlere ulaşacaktır.