TMGD

 
 
TMGD
 

 
 

TMGD

• Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı ( TMGD ) Nedir?
 

·  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde işletmelerin yaptığı işlemleri çevreye ve insanlara zararsız ve güvenli bir şekilde yapmaları için işletmelere yardımcı olmaktır.

 

 

• Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı
 

·  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 29 Nisan 2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” Madde 5 gereği; “Yönetmelik kapsamındaki gönderen, paketleyen, dolduran, yükleyen ve boşaltan olarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahip işletmeler ile tehlikeli maddeleri taşıyan taşımacıların da ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre TMGD istihdam etmesi veya TMGDK’dan TMGD hizmeti alması zorunludur. 

 
 

TMGD eğitimi, sınavı, yetki, görev ve sorumlulukları ile TMGDK’ların yetki, görev ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.” ibaresi yer almaktadır.
 

 
 

· TMGD ile ilgili ayrıntılı düzenleme, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)” ile yapılmıştır. Bu tebliğ kapsamında tehlikeli madde taşıma zincirinde yer alan; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler ile taşımacılık işletmeler en az bir adet “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” istihdam etmekle veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler.

 

 
 
 
 
×

DANIŞMANLIK TALEBİ

Danışmanlık istemek için aşağıdaki form ile bizlere ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizlere ulaşacaktır.