Blog

 
 
 

Atık Su Arıtma Tesisi Proje Onay Hizmetleri

Ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak, uygun yatırım ve işletim maliyetine sahip atık su arıtma teknolojilerinin seçilmesi amacıyla, Atık Su Arıtma Tesisine ait proje onay işlemlerinin yapılarak ilgili kurumlardan proje dosyalarının onaylatılması gerekmektedir.

 
DEVAMI
 
 
 

Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR)

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği - Madde 44 uyarınca; bir şehir ve/veya sanayi bölgesinde parsellerin, kurum, kuruluş ve işletmelerin atıksularını atıksu altyapı tesislerine bağlayabilmeleri, atıksu altyapı tesisleri yönetimince verilecek olan atıksu bağlantı iznine tabidir.

 
DEVAMI
 
 
 

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Kimdir?

23.06.2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik yani KKDİK yönetmeliği ile yıllık 1 ton ve üzerinde madde imal ve ithal edenler için kayıt yükümlüğü getirilmiştir. Kayıtların uzman ve konuya hâkim kişiler tarafından yapılması hedeflenmiş ve bu kapsamda KKDİK Yönetmeliği Ek-18 ile Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı tanımlanmıştır.

 
DEVAMI
 
 
 

KKDİK NEDİR? (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması)

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması ifadelerinin baş harflerinden oluşan KKDİK´da ilgili yönetmelik 2017 yılının ortalarında yayınlanmış ve ülkemizde yürürlüğe girmiştir.

 
DEVAMI
 
 
 

BEKRA (Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması)

BEKRA mevzuatı yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BEKRA Bildirim Sistemi’ni kurmuştur.

 
DEVAMI
 
 
 

ÇED Raporu – ÇED Belgesi

ÇED yönetmeliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 29.07.2022 tarihinde 31907 sayı ile resmi gazetede son güncellemesi yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğidir.

 
DEVAMI
 
 
 

Çevre Danışmanlık Firması Ne İş Yapar?

Çevre danışmanlık firmaları, çeşitli müşterilere çevre yönetimi, çevre politikaları, çevresel etki değerlendirmesi, çevre mevzuatı uyumluluğu, çevre izinleri ve lisansları, atık yönetimi, su kaynakları yönetimi, enerji yönetimi, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, çevre performans değerlendirmesi gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunan firmalardır.

 
DEVAMI
 
 
 

Aylık Faaliyet Raporu, İç Tetkikler Ve Eğitimler

Çevre danışmanlık hizmeti verilen işletmelere Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek kapsamına göre aylık bir veya iki defa aylık değerlendirme tutanağı düzenlenir. Aylık faaliyet raporlarına tesiste yapılan incelemeler sonucunda bilgi, görüş ve öneriler aktarılır.

 
DEVAMI
 
 
 

Gekap Danışmanlığı

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) 2871 Sayılı Çevre Kanunu’nun sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda belirli ürün ve eşyaların, yurt içinde piyasaya arz edilmesi sonucunda, poşetler için satış noktalarında, diğer ürünler için ise piyasaya süren/ithalatçılardan belirli bir tutarda geri kazanım katılım payının tahsil edilmesine yönelik mükelleflerden alınacak olan mali bir yükümlülüktür.

 
DEVAMI
 
 
 

Sıfır Atık Danışmanlığı

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü olanlar ile sistemi gönüllü olarak kurmak isteyenler, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması için danışmanlık hizmeti alabilirler.

 
DEVAMI
 
 
 

Karbon Ayak İzi Nedir ?

Karbon ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür ve iki ana parçadan oluşur: doğrudan (birincil) ayak izi ve dolaylı (ikincil) ayak izi.

 
DEVAMI
 
 
 

Yeşil Mutabakat Nedir?

Avrupa Yeşil Mutabakat (EU – Green Deal) , Avrupa Birliği’nin (AB) gelecekteki çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele planıdır. 2019 yılında başlatılan bu plan, AB’nin 2050 yılına kadar temiz ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratma hedefini ortaya koyar.

 
DEVAMI
 
 
 

Çevre Danışmanlık Fiyatları Ne kadar?

Çevre Danışmanlık Ücretleri ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile asgari seviyede olmak üzere sabitlenmiştir. İlgili yönetmelikte Çevre Danışmanlık Firması Ücretleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 
DEVAMI
 
 
 

Çevre İzni Ücreti Ne kadar? Çevre Lisans Ücreti Ne Kadar?

Çevre İzin ve Lisans Ücreti Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından belirlenir. İlgili fiyat tarifesi için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı resmi web sitesini ziyaret etmeniz gerekir.

 
DEVAMI
 
 
 

Çevre İzni Nedir?

Çevre izni, Türkiye’deki Çevre Kanunu (No. 2872) ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği (2014) gibi mevzuatlarla düzenlenen bir süreçtir. Çevre izni, bir proje veya faaliyetin çevresel etkilerini değerlendirmek, kontrol etmek ve yönetmek amacıyla, ilgili çevre otoritesinden alınan bir izindir.

 
DEVAMI
 
 
 

ISO Kalite Belgeleri Nelerdir?

ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu), birçok sektörde kalite yönetimi ve süreçlerinin standardizasyonu için belirli standartlar geliştirmiştir. Bu standartlar, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmak, ürün ve hizmet kalitesini iyileştirmek ve süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek için kullanılır.

 
DEVAMI
 
 
 

Neden Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı Almalıyız?

Tehlikeli madde güvenliği danışmanlığı, işletmelerin tehlikeli madde yönetimi prosedürlerini izlemesi ve yasaraya uygun olmalarını sağlar. Tehlikeli madde güvenliği danışmanlığı, işletmelerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden tehlikeli maddeleri yönetilmesi için gerekli araçları ve taktikleri sağlayabilir.

 
DEVAMI
 
 
 

Çevre Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir?

Çevre danışmanlık hizmetleri, çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynak yönetimi, atık yönetimi, enerji verimliliği ve çevresel uyumluluk gibi alanlarda şirketlere veya kuruluşlara sağlanan danışmanlık hizmetleridir. Bu hizmetler, işletmelerin çevresel etkilerini azaltmalarına, çevresel düzenlemelere uyum sağlamalarına ve sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

 
DEVAMI
 
 
 

Çevre Lisansları Nasıl Alınır ?

Çevre lisansları, bir işletmenin çevreyi koruma ve çevre yönetimi konusunda yasara uygun hareket ettiğini belgeleyen legal bir belgedir. Çevre lisansı, işletmelerin çevre yönetimi prosedürlerini izleyerek, atık yönetimi, çevre kirliliği kontrolü, iklim değişiklikleri, biyoçeşitlilik ve diğer çevresel konular gibi konulara duyarlılık gösterebilmesini sağlar.

 
DEVAMI
 
 
 

Çevre Yönetim Sertifikaları Nelerdir?

Çevre yönetim sertifikaları, işletmelerin çevresel olarak sorumlu olduğu, tüm ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmek için gerekli prosedürleri ve uygulamaları izlediklerini belgeleyen bir belgedir. Bu belgelendirme, kuruluşlara aşağıdaki avantajları sağlar:

 
DEVAMI
 
 
 

Bir İşletme için Kalite Belgesi Almak Nasıl Bir Avantaj Sağlar?

Bir işletmenin kalite Belgesi alması, dünyanın neresinde olursa olsun, birçok avantaj sağlar. İşte bazı örnekler: Müşteri memnuniyeti: Bir işletmenin kalite belgesi alması, müşterilere işletmenin ürünleri ve hizmetleri hakkında güvence verir. Müşteriler, ürün veya hizmetin kalitesi konusunda güven duyarlar ve işletmeyi daha çok tercih ederler.

 
DEVAMI
 
 
 

Atık Yönetimi Danışmanlığı Nedir?

Atık yönetim danışmanlığı, atık yönetimi konularında özel ya da kamu sektöründeki kurumlara danışmanlık hizmeti veren bir alandır. Atık yönetim danışmanları, kurumlara atık yönetimi stratejileri geliştirmek, atık yönetimi prosedürleri oluşturmak, atık azaltma ve yeniden kullanım taktiklerini belirlemek, atık arıtımı ve atık bertaraf tesisleri kurmak ve yönetmek gibi konularda liderlik ve yönetim becerileriyle danışmanlık yapar

 
DEVAMI
 
 
 

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

En&ci Mühendislik olarak çevremiz ve dünyamız için gerekli birçok sosyal sorumluk projesinde yer almaktan onur duyuruyoruz.

 
DEVAMI
 
 
 

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı Neden Gerekli?

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde kullanımı, depolanması, taşınması ve imhası konularında şirketlere danışmanlık hizmeti sunan bir alandır.

 
DEVAMI
 
 
 

Çevre Danışmanlık Firması Ne İş Yapar?

Çevre danışmanlık firmaları, çevre konularında uzmanlaşmış ve danışmanlık hizmetleri sunan kuruluşlardır. Genellikle çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevresel izleme ve denetim, sürdürülebilirlik stratejileri gibi konularda müşterilerine destek sağlarlar.

 
DEVAMI
 
 
 
 
×

DANIŞMANLIK TALEBİ

Danışmanlık istemek için aşağıdaki form ile bizlere ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizlere ulaşacaktır.