Kalite Danışmanlığı

 
 
Kalite Danışmanlığı
 

 
 

Kalite Danışmanlığı

• Yönetim Sistem Danışmanlığı


Yönetim sistemleri felsefesi, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayıştır. En genel anlamda, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür.


 

 

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ:

ISO 9001’in yararlarını aşağıda özetlenen şekildedir:

Dış yararlar:
. Kuruluşun imajının güçlenmesi,
. Müşteri memnuniyeti,
. Müşteri artışı,
. Rekabet gücünün artması,
. Daha iyi tedarikçi ilişkileri.

İç yararlar:
. Yönetimin etkinliği,
. Olumlu kültürel değişim,
. Kalite bilincinin oluşması,
. Daha iyi bir dokümantasyon,
. Sistematikleşmek,
. Standardizasyon ve tutarlılık,
. Etkinlik ve üretkenlik artışı,
. Maliyetlerin azaltılması.
 

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ:

TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı genel olarak firmanın çevreye olan kötü etkilerinin belirlenmesi, bu etkilerin minimize edilmesi veya bertaraf edilmesini ve bunların tüm takip işlemlerini kapsar.
 

ISO 14001:

. Çevre yönetim sistemi aşağıdakileri gerçekleştirmek isteyen tüm organizasyonlar için gereklidir:
. Bir çevre yönetim sistemi uygulamak, devamlılığını sağlamak ve geliştirmek,
. Üretim sürecinde çevreye karşı yükümlülüklerinin gerçekleştirildiğinden emin olmak,
. Çevresel atıkların etkili bir şekilde arıtıldığından ve kötü çevresel etkilerin bertaraf edildiğinden emin olmak,
. Çevre konusundaki kanun ve düzenlemelerle uyum sağlamak.
 

ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ:

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından,  Mart  2018 tarihinde yayınlanmış olan ISO 45001- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı TSE tarafından TS ISO 45001:2018 olarak Nisan 2018 tarihinde Türk Standardı olarak yayınlanmıştır.
 

ISO 45001:2018 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.
 

Danışmanlık Aşamaları:
. Mevcut Durum Analizinin Yapılması,
. Firma İle İlgili Yasal Şartların Belirlenmesi,
. Gerekli Eğitimlerin Verilmesi,
. Sistem Dokümantasyonunun Oluşturulması,
. Sistemin Uygulanması,
. Belgelendirme Başvurusunun Yapılması.
 

ISO 22000:2018 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ:

ISO 22000 Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından gıda güvenliği icin geliştirilen bir standarttır. ISO 22000 uluslararası standart, aşağıdaki unsurları içeren bir gıda güvenliği yönetim sistemi için şartları belirtir:
. Interaktif iletişim,
. Sistem yönetimi,
. Ön koşul programlarının,
. HACCP prensipleri.

 

 
 

• TSE- TSEK 

TSE : Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi;
Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl

 

TSE : Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
 

TSEK : Kalite Uygunluk Belgesi; 
Türk Standartları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.


• Patent

Benzer ürünleri yada hizmetleri başkalarının ürün yada hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan yada belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır.
 

Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.

 
 
 
×

DANIŞMANLIK TALEBİ

Danışmanlık istemek için aşağıdaki form ile bizlere ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizlere ulaşacaktır.