KKDİK NEDİR? (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması)

 
 
 
 

Bu yönetmelikteki ilk amaç çevrenin daha iyi bir şekilde korunabilmesini sağlamak, insan sağlığının korunması, üretimlerde kullanılan maddelerdeki zararların değerlendirilmesi işlemleri ve bu alandaki uygulanabilecek alternatif yöntemlerin belirlenmesiyle sektördeki rekabetin, yeniliğin daimi olmasını sağlamaktır. Bu sayede kimyasallardaki kayıtlar, değerlendirme işlemleri, izinler ve kısıtlamalar ile alakalı teknik usulün, idari esasların düzenlendiği de bilinmektedir. Bu yönetmeliğe detaylı bir şekilde hakim olan uzmanlarımız ile Türkiye´nin her yerinde hizmet vermekteyiz. 

 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması´nı uygulamaya alması gereken firmalar ise yıllık olarak 1 ton ve üzerinde ürün, madde imal edenler yada ithal eden firmalar tarafından uygulanmalıdır. Bu kapsamda ihtal ettiğiniz tüm maddeler veya ürettiğiniz tüm kimyasal maddelerin gerekli süreçlere uygun olarak hazırlanması ve sürecin takibini yapıyoruz.

 

Kaydının yapılması gereken maddelerin belirlenmesi ve kayıttan muaf olacak olan maddelerin belirlenmesi aşamasında bizlerden hizmet alabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı olarak kabul edilen maddelerin neler olduğunu ve kısıtlı olarak kullanıma uygun olan maddelerin belirlenmesinde, yasaklı olan maddelerin belirlenmesi için çalışıyoruz.

 

Uzmanlarımızdan alacağınız eğitimler ve danışmanlık hizmetleri ile sizlere sunulan hizmetlerin bazıları aşağıdaki gibi olacaktır;

 

 1. KKDİK´da kapsam dışında yer alan maddelerin belirlenmesini sağlıyoruz.
 2. KKDİK´de yer alan ve bu mevzuata göre muaf olan maddelerin belirlenmesinde destek oluyoruz.
 3. KGR yani kimyasal güvenlik raporu hazırlanması hizmetleri sunulmaktadır.
 4. KKDİK kapsamına giren tüm maddelerin belirlenmesi sağlanmaktadır.
 5. Uzmanlarımız ile güvenlik bilgi formları hazırlanmaktadır.
 6. KKDİK Ek 14´te yer alan izne tabi olan maddelerin belirlenmesi ve daha bir çok hizmet başlığı bulunmaktadır.
 • KKDİK Önemli Noktalar
 •  
 • Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, maddeyi kendi halinde veya karışım içinde yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda imal eden veya ithal eden imalatçı ya da ithalatçı Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa kayıt başvurusunda bulunur.
 •  
 • KKDİK imalatçıların, ithalatçıların ve alt kullanıcıların kimyasal imal etmek, piyasaya arz etmek ve kullanmak gibi süreçlerde insan sağlığı veya çevreyi olumsuz etkilememelerini kendilerinin temin etmesinin gerektiği ilkesine dayanmaktadır. KKDİK’e göre maddelerin risklerinin yönetimi sorumluluğu, profesyonel faaliyetleri çerçevesinde bu maddeleri imal eden, ithal eden, piyasaya arz eden veya kullanan gerçek veya tüzel kişilere aittir.
 •  
 • Türkiye'de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır.
 •  
 • Tüm kayıt ettirecekler, 31/12/2020 tarihine kadar ön-MBDF’yi (ön-kayıt) Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa iletecektir.
 •  
 • 01 Ocak 2021-31 Aralık 2023 tarihleri arasında kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

 
 
×

DANIŞMANLIK TALEBİ

Danışmanlık istemek için aşağıdaki form ile bizlere ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizlere ulaşacaktır.